Parametry kontrolerów RPN

Standard MIDI określa tylko cztery parametry kontrolerów RPN, które przedstawia poniższa tabela. Wartości RPN MSB i RPN LSB przedstawione zostały w systemie szesnastkowym oraz w dziesiętnym (w nawiasach).

Parametry kontrolerów RPN
RPN MSB
(kontroler 101)
RPN LSB
(kontroler 100)
Data Entry MSB
(kontroler 6)
Nazwa parametru
00h (0) 00h (0) 0 do 127 Pitch Bend Sensitivity
0oh (0) 01h (1) 0 do 127 Fine Tuning
00h (0) 02h (2) 0 do 127 Coarse Tuning
7Fh (127) 7Fh (127) Null (Reset RPN)

Pitch Bend Sensitivity RPN jest również znany pod nazwą Pitch Bend Range. Odpowiada on za czułość pokrętła Pith Bend Wheel. Podstawowe dostrojenie czułości odbywa się w półtonach, przy użyciu kontrolera 6 (Data Entry MSB). Możliwe jest także precyzyjne dostrojenie czułości, z dokładnością do setnych części półtonu. W tym celu, należy ustawić odpowiednią wartość kontrolera 38 (Data Entry LSB).

Master Fine Tuning RPN to parametr odpowiedzialny za precyzyjne dostrajanie instrumentu, w zakresie jednego półtonu. Parametr ten ustawia się za pomocą obydwu kontrolerów Data Entry, co daje łącznie 14-bitową wartość, która reprezentuje ułamkowe części jednego półtonu. ¦rodkowa wartość tego parametru (8192) ustawia fabryczny strój instrumentu (A=440Hz).

Master Coarse Tuning RPN to parametr odpowiedzialny za dostrajanie instrumentu w szerokim zakresie, z dokładnością do półtonu. Dlatego parametr ten ustawia się za pomocą tylko jednego kontrolera – Data Entry MSB. 7-bitowa wartość tego parametru służy do przestrajania instrumentu w górę lub w dół, w półtonach. środkowa wartość tego parametru (64) odpowiada fabrycznemu strojowi instrumentu.

Null, ostatni z parametrów, znajduje szerokie zastosowanie. Służy on do wyzerowania bieżącego numeru aktywnego parametru. Null tak naprawdę jest fikcyjnym parametrem kontrolera RPN, z tego względu, że nie wymaga on wysyłania komunikatu z kontrolerem Data Entry.

Jest bardzo wskazane, żeby bezpośrednio po wysłaniu kontrolera (lub serii kontrolerów) Data Entry każdorazowo wyzerować bieżący numer aktywnego parametru (za pomocą parametru Null). Jeżeli nie zrobimy tego i pozostawimy bieżący numer aktywny, może się zdarzyć, że przypadkowo wysłana wartość komunikatu Data Entry na odpowiednim kanale spowoduje niepożądaną zmianę wartości aktywnego parametru.

Sekwencja komunikatów, za pomocą której możemy ustawić wybrany parametr RPN (analogicznie NRPN), przedstawia się następująco:

 

Sekwencja komunikatów ustawiających parametr RPN lub NRPN:
1. Control change, [nr kanału] 101 dla RPN (lub 99 dla NRPN) parametr MSB, 7 bitów
2. Control change, [nr kanału] 100 dla RPN (lub 98 dla NRPN) parametr LSB, 7 bitów
3. Control change, [nr kanału] kontroler 6 wartość parametru
4. Control change, [nr kanału] kontroler 38 wartość parametru
5. Control change, [nr kanału] kontroler 101 nr parametru: 127 (Null)
6. Control change, [nr kanału] kontroler 100 nr parametru: 127 (Null)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.